พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 19-12-2557

| |

บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ท าให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส และจะมีอากาศหนาว อุณหภูมิต ากว่า 15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมี น้ าค้างแข็งเกิดขึ้นในบางพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน อากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-16องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-29องศาเซลเซียส บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้าง แข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 5-11องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 4.5 องศาเซลเซียส ที ยอดดอยอินทนนท์... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน19-12-2557

| |

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส โดยบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดเขาสูงจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปยังคงมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 ธันวาคม... READ MORE

พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 18-12-2557

| |

บริเวณความกดอากาศสูงก าลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ท าให้ในช่วงวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิลดลงได้ 3-5 องศาเซลเซียส และจะมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยจะมีน้ าค้างแข็งเกิดขึ้นในบางพื้นที่   ภาคเหนือตอนบน อากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 11-16องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-29องศาเซลเซียส บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 5-11องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 18-12-2557

| |

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง และอุณหภูมิลดลงได้ 3-5 องศาเซลเซียส โดยบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดเขาสูงจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนตกสะสมไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือ... READ MORE