พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 29-05-2558

| |

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ภาคเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของ พื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ปริมาณฝนสูงสุดวานนี้ วัดได้ 47.4 มม.ที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของ พื้นที่... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 29-05-2558

| |

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ส่วนภาคอื่นๆ จะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ สำหรับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ไว้ด้วย ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 28-05-2558

| |

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่ง ส่วนภาคอื่นๆ มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน ตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30... READ MORE

พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 26-05-2558

| |

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือมีปริมาณและการ กระจายของฝนลดลงในช่วงตลอดระยะสัปดาห์นี้ ภาคเหนือตอนบน อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนองและ ลมกระโชกแรงเป็นแห่งๆร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนมากระหว่าง บ่ายและค่ำ อุณหภูมิสูงสุด 34-38องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ปริมาณฝนสูงสุดวานนี้ วัดได้ 9.2 มม. ที่ สถาน้อาำาำศเกษตรเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน กับมีฝน/ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเป็นแห่งๆ... READ MORE