พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 30-07-2558

| |

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังป่านกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่าน ประเทศพม่าและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีฝน/ฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักได้บางพื้นที ในช่วงตลอดระยะปลายสัปดาห์นี้ ภาคเหนือตอนบน มีเมฆมากกับมีฝน/ฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที และมีฝนตกหนักบางแห่ง ระหว่างบ่ายและค่ำ อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั วโมง ปริมาณฝนสูงสุดวานนี้ วัดได้ 48.5 มม. ทียอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเมฆมาก... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 30-07-2558

| |

ลักษณะอากาศทั่วไป ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า และประเทศลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย ตาก กำแพงเพชร หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ อนึ่ง พายุดีเปรสชั่นบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน “โกเมน” แล้ว พายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศบังคลาเทศ และเคลื่อนไปทางอินเดียในระยะต่อไป โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย READ MORE

พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 29-07-2558

| |

ร่องมรสุมพาดผ่านจากหย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่่าบริเวณประเทศ เวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก่าลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยตอนบน และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ ท่าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนใน บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย ภาคเหนือตอนบน มีเมฆมากกับมีฝนเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนัก บางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล่าพูน และล่าปาง อุณหภูมิต่่าสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ปริมาณฝนสูงสุดวานนี้... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 29-07-2558

| |

ร่องมรสุมพาดผ่านจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยตอนบน และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย ภาคเหนือ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.... READ MORE