พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 26-02-2558

| |

ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทย มีฝนลดลงและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ภาคเหนือตอนบน อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบาง พื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 5.4องศาเซลเซียส ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝำง จ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบาง พื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 26-02-2558

| |

ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อนึ่ง ในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ซึ่งจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว ภาคเหนือ มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ตอนบนของภาคอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-16 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างของภาค อากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้า... READ MORE

พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 25-02-2558

| |

ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ เริ่มมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ภาคเหนือตอนบน อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 13-17องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-10องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี วัดได้ 6.4องศาเซลเซียส ที่ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบาง พื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 25-02-2558

| |

ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงและเริ่มมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อนึ่ง ในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2558 จะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกละลอกหนึ่งแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย ซึ่งจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นในบริเวณดังกล่าว ภาคเหนือ มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ตอนบนของภาคอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-16 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างของภาค อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว... READ MORE