พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 31-03-2558

| |

หย่อมความกดอากาศต่่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้จะท่าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง (พายุฤดูร้อน) ในช่วงตลอดระยะสัปดาห์นี้ ภาคเหนือตอนบน อากาศร้อน กับฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากระหว่างบ่ายและค่่า อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่่าสุด 20-23 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ วัดได้38.3 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 31-03-2558

| |

ลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 1-3 เมษายน 2558 คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย ภาคเหนือ อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.... READ MORE

พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 30-03-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุม ประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองลดลงและอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป ภาคเหนือตอนบน มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ วัดได้37.7 องศาเซลเซียส ที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 30-03-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่คลื่นกระแสลมตะวันตกยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย... READ MORE