พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 09-10-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันนี้ ส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยบริเวณภาคเหนือ จะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 9-10 ตุลาคม 2558 จึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งปริมาณฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ภาคเหนือตอนบน มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว 10-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ปริมาณฝนสูงสุดวานนี้ วัดได้... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 09-10-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันนี้ ส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 9-10 ตุลาคม 2558 ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก จะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งปริมาณฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ภาคเหนือ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส... READ MORE

พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 08-10-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว และจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้ และประเทศ เวียดนามตอนบนในวันพรุ่งนี้ (9 ต.ค.) ส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทย ตอนบนจะมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยบริเวณภาคเหนือ จะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 9-10 ตุลาคม 2558 จึงขอให้ ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งปริมาณฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ภาคเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมแปรปรวน ความเร็ว... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 08-10-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว และจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้ และประเทศเวียดนามตอนบนในวันพรุ่งนี้ (9 ต.ค.) ส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 9-10 ตุลาคม 2558 ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งปริมาณฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ภาคเหนือ มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก... READ MORE