พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 23-01-2558

| |

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็น โดยทั่วไปกับมีหมอกหนาและน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้ยานพาหนะบริเวณพื้นที่หมอกหนาในช่วง ตลอดระยะสัปดาห์นี้ ภาคเหนือตอนบน อากาศหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าและหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 28-31องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณ ยอดดอยอากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 05-09 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.อุณหภูมิต่ำสุดเช้า นี้วัดได้7.6องศาเซลเซียส ที่ยอดดอยอินทนนท์อ.จอมทอง จ.เชียงไม่ จังหวัดเชียงใหม่ อากาศหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอด ดอยอากาศหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 29-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-15องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเทือกเขาและยอดดอย... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 23-01-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงทำให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็น และระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงด้วย ภาคเหนือ มีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาบางพื้นที่ ตอนบนของภาคอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-15 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... READ MORE

พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 21-01-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นในระยะนี้ ส่วนในช่วงวันที่ 23-25 ม.ค. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุม ประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคเหนืออุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงทำให้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอก หนาในบางพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน อากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-17 องศาเซลเซียส บริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้6.0 องศาเซลเซียส ที่... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 21-01-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นในระยะนี้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย ส่วนในช่วงวันที่ 23-25 ม.ค. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทย อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงทำให้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงด้วย โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ภาคเหนือ มีหมอกในตอนเช้า ตอนบนของภาคอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13-15 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างอากาศเย็น... READ MORE