พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 24-04-2558

| |

หย่อมความกดอากาศต่่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับความกดอากาศสูงก่าลังค่อนข้างแรงได้แผ่ ปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ท่าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปกับมีฝน/ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในช่วงตลอดระยะปลายสัปดาห์นี้ ภาคเหนือตอนบน อากาศร้อน กับฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนองกระจายและลมกระโชกแรงบางแห่ง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนมากระหว่างบ่ายและค่่า อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่่าสุด 20-24 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ วัดได้ 39.4 องศาเซลเซียส ที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 24-04-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ 24-25 เมษายน 2558 บริเวณประเทศไทย มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 20-23... READ MORE

พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 23-04-2558

| |

หย่อมความกดอากาศต่่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับความกดอากาศสูงก่าลังค่อนข้างแรงได้แผ่ปกคลุม ด้านตะวันออกของภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ท่าให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปกับมีฝน/ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วง ตลอดระยะปลายสัปดาห์นี้ ภาคเหนือตอนบน   อากาศร้อน กับฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝน/ฝนฟ้าคะนอง กระจายและลมกระโชกแรงบางแห่งร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนมากระหว่างบ่ายและค่่า อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่่าสุด 20-24 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ วัดได้ 41.5 องศาเซลเซียสที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน กับมีฝน/ฝนฟ้าคะนอง... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 23-04-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ของประเทศไทยแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่ 23-25 เมษายน 2558 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ อุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียส และอากาศจะคลายความร้อนลง จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีพายุฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง... READ MORE