พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 28-10-2557

| |

ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ท าให้ภาคเหนือมีอากาศหนาว เย็นโดยทั่วไปกับมีหมอกหนาบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้ยวดยานพาหนะบริเวณพื้นที่หมอกหนาในช่วงตลอด ระยะสัปดาห์นี้   ภาคเหนือตอนบน อากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าและหมอก หนาบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 29-33ซ.อุณหภูมิต่่าสุด 14-19ซ. ส่าหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่่าสุด 06-11ซ. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่่าสุดเช้านี้วัดได้ 6.5ซ.ที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อากาศค่อนข้างหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้าและหมอกหนาบาง พื้นที่ ส่าหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิสูงสุด 31-32ซ.... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 28-11-2557

| |

บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ในขณะที่ลมตะวันออกจากทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ อนึ่ง พายุดีเปรสชันบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางในเช้าวันนี้ คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่ 29-30 พ.ย. 2557 และจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไป ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.... READ MORE

พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 27-11-2557

| |

บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีก าลังอ่อน ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศา เซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงก าลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ภาคเหนือตอนบน อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ าสุด 16-18ซ. อุณหภูมิสูงสุด 30-32ซ. ส าหรับบริเวณ ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ าสุด 7-10ซ. ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 27-11-2557

| |

บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย ในขณะที่ลมตะวันออกจากทะเลจีนใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.... READ MORE