พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 24-11-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ บริเวณภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปในช่วงตลอดระยะสัปดาห์นี้ ภาคเหนือตอนบน อากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 7.4 องศาเซลเซียส ที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อากาศค่อนข้างหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับบริเวณเทือกเขา และยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-19... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 24-11-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ มีกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ระวังฝนตกสะสมในระยะนี้ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2558 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกและอุณหภูมิจะลดลง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วย ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-22... READ MORE

พยากรณ์อากาศเชียงใหม่ประจำวัน 23-11-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยบริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ภาคเหนือตอนบน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 6.5 องศาเซลเซียส ที สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส... READ MORE

พยากรณ์อากาศประจำวัน 23-11-2558

| |

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ มีกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอย อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ... READ MORE