ต้องการลงทะเบียนถุงเงินคนละครึ่ง ลงทะเบียนถุงเงินออนไลน์ ดาวน์โหลดแอบถุงเงินพร้อมวิธีใช้แอปถุงเงินคนละครึ่ง 2566

admin 0

วิธีลงทะเบียนถุงเงินคนละครึ่งสำหรับร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่ง เฟส 1และเฟส 2 ที่หลายๆคนให้ความสนใจ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ได้เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และมีเงินทุนหมุนเวียน ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งจะรองรับเฉพาะผู้ที่มีการลงทะเบียนและมี SMS ยืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้ว และจะต้องลงทะเบียนถุงเงินคนละครึ่งสำหรับแอปถุงเงินในผู้ประกอบการรายย่อย และแอปเป๋าตังค์ สำหรับบุคคลธรรมดาที่ลงทะเบียนผ่านแล้ว

คุณสมบัติของผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถลงทะเบียนถุงเงินคนละครึ่งได้

 1. สำหรับโครงการคนละครึ่ง ผู้ประกอบการรายย่อยจะต้องเป็นประเภท ร้านอาหารทั่วไป ร้านค้าแผงลอยในตลาดก็ได้ ร้านเครื่องดื่ม หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ 
 2. เป็นร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
 3. จะต้องไม่ได้เป็นร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่มีลักษณะเป็นแฟรนไชส์ 

ในกรณีที่เจ้าของร้านค้านั้นลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งผ่านช่องทางเว็บไซต์ จะต้องไปยื่นแบบฟอร์มเพื่อยืนยันการประกอบอาชีพค้าขาย หรือกิจการที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยอีกครั้งได้ทุกสาขา โดยจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ก่อนที่จะไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย จำเป็นจะต้องเตรียมบัตรประชาชน และรูปถ่ายร้านค้าที่มีเจ้าของขณะกำลังประกอบกิจการอยู่
 2. ให้ไปพบกับ กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะรับแบบฟอร์มในการยืนยันในการประกอบอาชีพกิจการนั้นๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
 3. จากนั้นให้นำเอกสารที่เตรียมไว้ทุกอย่างไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาที่สะดวก ก่อนทำการลงทะเบียนถุงเงินคนละครึ่ง

ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียนถุงเงินคนละครึ่ง

 1. เมื่อประกอบการรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า แผงลอย ต่างๆ ลงทะเบียนเรียบร้อยและได้รับ SMS แจ้งแล้ว ให้โหลดแอปถุงเงิน และติดตั้งในมือถือให้เรียบร้อย เพื่อใช้ในการรับเงินโดยเฉพาะ
 2. จัดการข้อมูลในแอปถุงเงิน รวมไปถึงการชำระเงินจากเป๋าตังค์
 3. ในการใช้งานเพื่อรับเงินจากลูกค้าที่ใช้แอปเป๋าตังค์ ให้เลือกที่โครงการคนละครึ่งจากนั้นใส่ราคาหรือยอดเงินที่ต้องชำระ และสร้าง QR Code เพื่อให้ลูกค้าสแกนจ่ายเงิน
 4. เมื่อลูกค้าสแกนจ่ายเงินแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับเงินจาก G-Wallet รวมทั้งเงินจากโครงการคนละครึ่งในวัดถัดไป
 5. สำหรับช่วงเวลาในการใช้งานโครงการคนละครึ่งของแอปถุงเงิน จะเหมือนกับการใช้งานในแอปเป๋าตังค์ คือช่วงเวลา 6.00 – 23.00 น.

ส่วนการลงทะเบียนถุงเงินคนละครึ่ง ของผู้ประกอบการรายย่อยนั้น สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ จะต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย หากยังไม่มีจะต้องติดต่อกับธนาคารกรุงไทยในการเปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อจะได้มีผลกับการจัดการหรือลงเบียนในแอปถุงเงินให้ได้อย่างครบถ้วน