สมัครคลินิกแก้หนี้ scb อยากปลดหนี้ต้องการยืมเงินจากธนาคารไทยพานิชย์คลินิกแก้หนี้ใครผ่านบ้าง 2566/2023

admin 0

เงื่อนไขและการสมัครเข้าร่วมโครงการคลีนิกแก้หนี้ SCB   

หนี้เสีย คือ ภาระหนี้ที่ทำการตกลงกับสถาบันการเงินที่จะชำระ หรือจ่ายคืนให้เป็นรายงวดๆ หรือจ่ายคืนหมดในคราวเดียว แต่เมื่อถึงเวลาทำให้ไม่สามารถจะชำระคืนได้ หรือมีสาเหตุให้ไม่สามารถจะจ่ายคืนได้เลย ทำให้เสียประวัติทางด้านการเงิน และไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินเชื่อ หนี้บัตรเครดิต เช่น บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ หรือจากธนาคารอื่นๆ  ธนาคารผู้ให้กู้จะบันทึกเป็นเครดิตบูโร ซึ่งถ้าหากไม่สามารถจะแก้ไขได้แล้วก็อาจจะสมัครคลีนิกแก้หนี้ SCB ให้ช่วยได้

หนี้เสีย จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ลูกหนี้ยังมีการผ่อนชำระอยู่เพียงแต่การผ่อนชำระนั้น มีล่าช้าบ้าง ต้องมีการทวงถามบ้าง ซึ่งสุดท้ายก็ยังสามารถจะปิดหนี้นั้นๆได้ แต่ก็ถือว่าเครดิตไม่ดี แต่ยังไม่ติดแบล็คลิสต์
  2. ลูกหนี้ที่ไม่สามารถจะชำระหนี้ได้เลย ถึงแม้จะมีการติดตามทวงถามแล้วก็ตาม หากเลยระยะเวลาที่กำหนดก็จะถือว่าติดแบล็คลิสต์ จนกว่าจะมีการปิดหนี้ได้ จึงจะมีการแก้แบล็คลิสต์ให้นั่นเอง

คลีนิกแก้หนี้ SCB คือ โครงการที่จะช่วยเรื่องหนี้เสียให้กับประชาชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง Non-Bank อีก 19 แห่ง กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ได้ก่อตั้งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสมัครคลีนิกแก้หนี้ โดยมีข้อเสนอในการให้จ่ายเพียงเงินต้น และยกเว้นดอกเบี้ยที่มีค้างอยู่แต่เดิม โดยให้ผ่อนได้นาน ถึง 10 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ

คุณสมบัติของผู้สมัครคลีนิกแก้หนี้ SCB   

  1. จะต้องเป็นบุคลธรรมดาที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีและจะต้องมีรายได้ประจำ
  2. มียอดหนี้เงินต้นค้างชำระแต่เดิมจะต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท
  3. จะต้องไม่ถูกดำเนินคดีอยู่ หรืออาจจะถูกดำเนินคดีแล้วแต่จะต้องยังไม่มีคำพิพากษาออกมา
  4. จะต้องเป็นหนี้เสีย ที่ไม่ได้มีการชำระหนี้เลยไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสด เครดิตการ์ด สินเชื่ออื่นๆ ตั้งแต่  2 สถาบันการเงินขึ้นไปและไม่ได้ชำระหนี้นานติดต่อกันมากกว่า 90 วันขึ้นไป และจะต้องนับรวมได้ก่อน วันที่  1 ม.ค. 2562 

ซึ่งยังมีอีกหลายๆโครงการที่เปิดให้ใช้บริการคลีนิกแก้หนี้และ สินเชื่อรวมหนี้ที่เป็นการแก้ไขหนี้บัตรเครดิตในเบื้องต้นสำหรับลูกค้าที่มีการค้างชำระสินเชื่อบัตรเครดิตต่างๆไม่เกิน 90 วันหรือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนั้นๆ โดยจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างหนี้ทั้ง 2 ประเภทนี้ได้อย่างชัดเจน

คลีนิกแก้หนี้ SCB ก็ถือได้ว่าเป็นโครงการดีๆสำหรับบุคคลที่เป็นหนี้ และอยากจะหาทางแก้ไข ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่เพียงคลีนิกแก้หนี้ SCB แต่ยังมีอีกหลายๆโครงการคลีนิกแก้หนี้ 2566 ที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อรองรับ หรือช่วยประชาชนที่กำลังเดือดร้อน และอยากหมดหนี้หมดสินไปสกักที