ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

อายุที่ได้ใช้บริการ - อายุ 20-70 ปี

เงินเดือนของผู้กู้ - ไม่ระบุ

อัตราต่อปี - อัตราดอกเบี้ย 5-12% ต่อปี

วิธีการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจากธนาคารออมสิน 2023/2566

เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม ธนาคารออมสินจะออกนโยบายพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าธนาคารออมสิน และนอกจากนี้ได้เกิดสินเชื่อเสริมพลังฐานรากซึ่งสินเชื่อจะให้กู้เงินรายละ 50,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือนซึ่งจะปลอดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยใน 6 งวดแรกและมีระยะเวลาในการชำระหนี้สูงสุด 3 ปีหรือ 30 งวดโดยจะชำระเป็นรายเดือนเท่าๆกัน เมื่อได้ทำการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รอผลการกู้เงินจากธนาคาร บางครั้งที่มีกระทู้สอบถามในพันทิปว่า สินเชื่อเสริมพลังฐานรากกี่วันอนุมัติ ซึ่งการพิจารณาสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของธนาคารที่ได้กำหนดไว้

วิธีการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพ MyMo

สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นประจำอยู่แล้ว การลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพนั้นสามารถทำได้ง่ายมาก เพียงแค่ติดตั้งแอพลงโทรศัพท์มือถือแล้ว ให้เลือกที่เมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” จากนั้นทำการกดปุ่ม สมัครและกดปุ่ม สมัครอีกครั้ง ให้กรอกหมายเลขหลังบัตรประชาชนของผู้สมัคร กดปุ่ม ถัดไป ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทำการสมัครและตรวจสอบความถูกต้อง ให้กดปุ่ม ยอมรับ ให้กดปุ่ม ยอมรับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล รอรับ OTP เมื่อได้รับรหัสให้ใส่รหัสลงไป กดปุ่มเสร็จสิ้น ขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะเรียบร้อยให้รอผลในการอนุมัติภายใน 7 วัน เมื่อผ่านการขอสินเชื่อจะต้องทำสัญญาภายใน 7 วันเท่านั้นไม่เช่นนั้นจะสัญญาเงินกู้จะถูกยกเลิกทันที

คุณสมบัติผู้สมัครของลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

  • จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินหรือเคยเป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่ปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
  • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปซึ่งรวมระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
  • สำหรับพนักงานบริษัทที่มีเงินเดือนประจำจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยจะรวมระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินแล้วต้องไม่เกิน 60 ป
  • จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
  • ผู้ขอลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากจะรับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาท

เอกสารประกอบการพิจารณาของการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

  • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารในการแสดงรายได้ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนไม่เกิน 2 เดือน
  • เอกสารในการเดินบัญชี สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกเพื่อให้เงินโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง
  • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้าจะต้องมีการทำบัญชีรายรับ/รายจ่ายเพื่อใช้ในลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากทำง่ายไหม

การลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากสามารถลงทะเบียนผ่านแอพ MyMo หรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินซึ่งการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากสามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อสินเชื่อของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว ธนาคารจะทำเรื่องโอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารที่ท่านได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียนฐานรากออมสินไว้

ข้อมูลแหล่งเงินด่วนต่างๆ

กู้เงิน 50000
กู้เงิน 50000 รับเงินทันทีฟรีค่าธรรมเนียม

อายุที่ได้ใช้บริการ - อายุ 18-60 ปี

เงินเดือนของผู้กู้ - 7500 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี - สูงสุด 28% ต่อปี

กู้เงินออมสิน
กู้เงินออมสินกับธนาคารออมสินโดยตรง พิจารณาใน 7 วันทำการ

อายุที่ได้ใช้บริการ - อายุ 20-70 ปี

เงินเดือนของผู้กู้ - 15,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี - อัตราดอกเบี้ย 18-28% ต่อปี

บัตรเครดิต ktc
บัตรเครดิต ktc วงเงินสูงถึง 8 หมื่นบาท หรือสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

อายุที่ได้ใช้บริการ - 20-60 ปี

เงินเดือนของผู้กู้ - 15,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี - อัตราดอกเบี้ย 18-28% ต่อปี